Karel radí

Karel radí :)


Jsme majiteli starého domu se zděným komínem, vedeným se sklepa a rádi bychom v podkroví postavili nový systémový komín a rozhodujeme se, jestli použít šamotové či nerezové vložky. V budoucnu bude v přízemí domu na komín napojena krbová vložka s teplovodním výměníkem. Můžete nám proto doporučit, zdali zvolit vložky šamotové či nerezové?
Je nutné si uvědomit, že krbová vložka s teplovodním výměníkem je ve své podstatě kotel ústředního topení. Proto se na připojení a provoz takového topidla vztahují veškeré požadavky, jak na zdroj ÚT. Proto je nutno si odpovědět, jaká je životnost komínových vložek keramických a kovových. Výrobci vesměs poskytují záruku na kovové materiály v komínech do 10 let, na keramiku 30 let, jako to dělá výrobce komínu Schiedel. Doporučujeme proto zvolit komínový systém s kvalitními keramickými vložkami, které vyrábí totožný výrobce jako celý komínový set.


Stavíme nový rodinný dům a plánujeme instalaci jednoprůduchového komínu vedeného u ubvodové zdi. Uvnitř domu budou krbová kamna a z venku otevřený zahradní krb. Mohu oba spotřebiče napojit do jednoho průduchu?
Do společného komínového průduchu není možné napojit dva krby, případně krbové vložky. Pokud by byl v jednom případě krb a ve druhém krbová kamna, pak zde platí stejné omezení. Současné technické a bezpečnostní požadavky na spotřebiče paliv a spalinové cesty (viz ČSN 73 4201 – komíny a kouřovody, připojování spotřebičů paliv, ČSN 73 4230 – krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm a ČSN EN 13 240 – lokání spotřebiče na pevná paliva) nedovolují společné připojení dvou topidel na jednu spalinovou cestu. Není zde rozhodující, jaký je průměr průduchu, jeho výška, ani druh materiálu. V případě připojení dvou topidel výše uvedeného typu na společnou spalinovou cestu, neprojde tento stav revizi spalinové cesty, nutné pro kolaudací objektu dle Stavebního zákona č.183/2006 Sb., § 11


Je vhodné přivádět vzduch pro krbovou vložku přes společný komín? Myslím tím pomoci víceúčelové šachty např. u komínu Absolut. Myslím si, že může dojít k ohřátí vzduchu v komíně a tím pádem dojde ke špatnému tahu krbové vložky. Jakou formou byste tedy doporučil přívod vzduchu pro krbovou vložku?
Přívod vzduchu samostatnou větrací šachtou u komínu SCHIEDEL UNI, případně ABSOLUT je možný, bez většího vlivu na funkci zhoršeného tahu komína u připojeného spotřebiče paliv. Pokud posuzujeme rozdíly teplot, pak teplota spalin v rozmezí 250 °C až 330 °C je nesrovnatelně vyšší, než možná teplota vzduchu, který prochází pomocí víceúčelové šachty. Komínová konstrukce odolává vysokým teplotám spalin jednak vnitřní vložkou, dále izolací a neposledně i samotnou hmotou betonové tvárnice. I při zvýšených teplotách spalin nedochází k vyšší teplotě na povrchu komínového pláště, jak přípustných 52°C. Za daných okolností je mimo obavu, že ve víceúčelové šachtě dojde k takovému nárůstu teploty, aby jakkoliv docházelo ke snížení funkce nasávání vzduchu pro spalování, nebo k protiproudu vzduchu.


V domě máme jeden komín, do kterého ústí v přízemí krbová kamna. Chtěli bychom si postavit druhá kamna nebo krb v 1. patře. Je možné tento komín využít i v 1. patře nebo musí být komín nový? A jak by měl být vysoký?
Připojení lokálních spotřebičů na pevná paliva i ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky je možné již velmi dlouho. Nejdříve je nutné zjistit prostřednictvím kominíka použitelnost komína (průduchu) pro připojení dvou spotřebičů z pohledu dostatečnosti pro společný výkon spotřebičů paliv (max.2x10 kW) včetně výšky vyústění nad druhým sopouchem (minimálně 5m). A zajistit minimální podmínky pro přívod vzduchu. ČSN 73 4201 z roku 2010 povoluje připojení dvou lokálních spotřebičů na pevná paliva ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky jak předcházející předpisy se dvěma doplňky: 1. Zvýšil se výkon lokálních topidel na 15 kW (lze tedy připojit spotřebič na pevná paliva až do výkonu 15 kW za podmínky dostatečnosti komínového průduchu) 2. je ale vysloveno omezení pro připojení ke společné spalinové cestě pro krby, krbová kamna a krbové vložky.


Pojem krbová kamna se vžil jako obchodní název a mnohdy jsou topidla pojmenována pouze jako kamna, nebo kachlová kamna. Proto je rozhodující požadavek výrobce, který nechává určitý typ kamen zkoušet v autorizované zkušebně, případně používá v kamnech určitý typ spalovací komory (ohniště) s již schváleným certifikátem. Pak je důležitý návod výrobce k připojení kamen na společnou spalinovou cestu a údaje uvedené na identifikačním štítku. Tam může výrobce vyznačit, že jeho kamna lze připojit pouze na samostatnou spalinovou cestu. Tento požadavek musí zákazník a následně i kominík (Revizní technik komínů – spalinových cest), provádějící revizi spalinové cesty po připojení spotřebičů paliv, respektovat. Pro tento požadavek není nutno zavrhovat možnost připojení i dvou lokálních spotřebičů paliv na společnou spalinovou cestu i ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky. Požádejte blízkého Revizního technika komínů (spalinových cest) o prověření komína ve Vašem domě a nechte si u odborného prodejce poradit se vhodným výběrem kamen.


Plánuji stavbu přízemního rodinného domu s krbovou vložkou plus akumulační nádrží a nemohu se rozhodnout, jaký typ komínu zvolit – zdený nebo nerezový. Jaké jsou mezi nimi základní rozdíly? A který typ je pro novostavbu rodinného domu vhodnější?Klasické zděné komíny se v dnešních novostavbách používají opravdu již minimálně. Hlavní příčinou, proč se vyvinuly vícevrstvé konstrukce komínů, byla výroba spotřebičů s vyšší účinností, kde stále ve větší míře začalo docházet ke kondenzaci ve spalinách. Nejdříve u plynu, dnes i u spotřebičů na pevná paliva. Pokud je v takovém spotřebiči navíc teplovodní výměník dochází k dalšímu ochlazování spalin a kondenzaci. Pokud jde o další výhody vícevrstvých (třeba nerezových) komínů, tak je třeba zmínit určitě menší nároky na prostor, rychlou stavbu nebo montáž, díky hladkým vnitřním vložkám výborný tah, minimální zanášení sazemi. Výhodná je nízká hmotnost, roztápění spotřebiče je potom rychlé, samozřejmě garantovaná požární bezpečnost atd.


Chceme si koupit chatu a postavit venkovní komín. Můžete mi poradit s nějakým odkazem na návod a podrobný popis venkovních komínů? A dají se tyto komíny pořídit i v jiné barvě než je nerez?
Barevné provedení nerezových plášťů je možné a např. následující odkaz zobrazuje některé barvy pláště podle požadavku investora tak, aby odpovídaly barvě fasády: https://www.schiedel.cz/kominy-a-jejich-provedeni/reference-nerezove-kominy/bytove-domy-lutin Technické podklady k některým lehkým třívrstvým systémům najdete např. na adrese: https://www.schiedel.cz/ke-stazeni/technicke-podklady


Jaká je stanovená minimální účinná výška pro komínu pro napojení spotřebiče? Mohu na komín o výšce pouhých 5,5 napojit krbová kamna?
Dobrý den, problematiku tzv. minimální účinné výšky nutné pro funkci spotřebiče řeší v čl. 9.2.1.3 ČSN 73 4201. Zde se stanoví, že minimální účinná výška (výška od zaústění kouřovodu do komínu po jeho ústí) je 5 m. V jednotlivých případech je možno připojit lokální spotřebič i do komínového průduchu s menší účinnou výškou než 5 m, pokud se výpočtem prokáže, že tato výška je pro daný spotřebič dostačující. Doporučuji nechat provéstt výpočet spalinové cesty pro Váš konkrétní spotřebič, jednoduše můžete využít pro zadání například tento odkaz: https://podpora.schiedel.cz/?page=form_s


Zvažujeme koupi novostavby rodinného domu který nemá komín a chtěli bychom si nechat vystavět komín venkovní (stavebnice či nerezové trubky) pro krbová kamna. Bohužel k jediné stěně kde připadá komín v úvahu je přistavěna garáž tzn. komín by musel nejprve projít zdí mezi obývacím pokojem a garáží a teprve pak střechou garáže ven. Je toto řešení možné? Není v rozporu s normami?
Dobrý den, při použití certifikovaného systému s garantovanými parametry to problém není. Napojení kouřovodu od krbových kamen skrz zeď do komínového tělesa rovněž neodporuje platným předpisům. Komín musí být po celé délce kontrolovatelný a čistitelný. Není-li to možné zajistit přímo z ústí komína (opřený žebřík opradu nestačí), lze využít čl 8.2.4.1 ČSN 73 4201 z roku 2010, který připouští zřízení kontrolních a vymetacích otvorů (dvířek) nad střechu budovy nebo půdního prostoru tak, že tento otvor nebude ve vzdálenosti větší než 6m od komínového ústí. Myslím, že ve Vašem případě je možné použít jak klasickou stavebnici, tak i některý lehký systém (inspirace např viz předchozí dotaz), je na zvážení, která z variant bude pro Vás technologicky přijatelnější.


Kupujeme hotový dům, který je vytápěn jen elektřinou a my máme strach, že v zimě nebude vytápění spolehlivé a my zůstaneme bez topení. Dům nemá komín a my bychom rádi instalovali krbová kamna. Je možné komín do domu vestavět dodatečně? Neradi bychom zároveň v domě moc bourali, je možné instalovat nějaký komín i bez zbytečných demoličních prací?
Případ, který řešíte, není ojedinělý a myšlenka pořízení druhého nezávislého zdroje vytápění je rozhodně správná. Dodatečná vestavba je každopádně možná, výhodné může být použití lehkých nerezových komínových systémů, jejich stavba klade menší nároky na zásah a stavební úpravy stávajících objektů. Pro inspiraci doporučuji třeba tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=u9_NimXAHME&list=UURsjiSD1OxcW-ari_6SbLKg&index=4&feature=plcp Dále Vám jistě poradí přímo některý z techniků firmy.


Do místnosti na chalupě bych chtěl instalovat krbové kamna. Místnost nemá komín. Chtěl bych ho zřídit za venkovní stěnou u sedlové střechy. Komín by sloužil jen pro tyto krbové kamna. Jaký komínový systém bych měl použít?
Pro Váš záměr můžete použít "klasický" stavebnicový komín s keramickou vložkou přistavěný k vnější stěně. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů (obvykle 5 cm) a komín přikotvit k nosné stěně vždy po cca 3m. Komín je nutno založit na dostatečně únosný základ. Druhou možností je zvolit lehký nerezový komín, jeho stavba je jednodušší, je ovšem otázkou, jak bude nerezové těleso na stěně chalupy vypadat.


V novostavbě přízemního rodinného domu je uvažováno s krbem (krbová vložka o výkonu 10, příp. 13kW, bez výměníku tepla)napojeným na jednoprůduchový komín Schiedel UNI, dle vyjádření firmy, nabízející provedení krbu spostačujícím průměrem průduchu 16 cm. Celková výška komínu je 7,5m od podlahy 0,00. Prostor, kde bude krb umístěn má plastová okna a balkonové dveře s možností mikroventilace. Jaká varianta komína by byla pro daný případ nejvhodnější (s ohledem na zajištění dostatečného množství vzduchu pro spalovací proces)?
V novostavbě s těsnými otvorovými výplněmi je vždy lepší, pokud bude provozován spotřebič jako nezávislý na vzduchu v místnosti. Na trhu je již celá řada spotřebičů vybavených hrdlem pro přívod externího vzduchu - ten může být přiveden dobře izolovaným potrubím pod podlahou nebo tepelně izolovanou šachtou v komínovém tělese. V tomto případě bych "nahradil" komín UNI komínem ABSOLUT.


Doporučujete na komín osazovat stříšky? Máme nový rodinný domek, komín využíváme jako druhý zdroj, když si chceme přitopit nebo užít příjemný večer u krbu.
Komínové stříšky si lidé nejčastěji osazují kvůli obavám z povětrnostních podmínek, které by mohly mít vliv na komínový tah. Při osazování jakéhokoliv zařízení na ústí komína je však nutné si uvědomit, že vzniká překážka, kterou musí překonávat spaliny proudící z komína do volného ovzduší. U málo využívaných komínů je přirozené, že v různých klimatických oblastech může docházet ke zvýšení vnikání dešťových srážek do komína. Je proto možné použit komínovou stříšku schváleného typu, kterou ke svému produktu nabízejí výrobci komínů. Každý výrobek na spalinové cestě musí být schválen ke svému používání a kutilské výrobky se v tomto případě důrazně nedoporučují. Nevhodný tvar stříšky nad komínovým ústím, případně jeho špatná instalace, mohou způsobit nefunkčnost odvodu spalin a přímé ohrožení života a zdraví uživatelů spotřebičů paliv.


Pro jaký typ komínu je vhodné zvolit kondenzační kotel a proč?
Kondenzační spotřebiče jsou moderní výrobky odpovídající technickému stavu doby. Využívají tepla obsaženého ve spalinách a tím zvyšují účinnost zařízení. Důsledkem pro odvod spalin jsou spaliny velmi chladné (cca 40°C) a těžké a proto je k jejich pohybu používán ventilátor. Z nabídky komínových systémů firmy Schiedel se jedná o systémy Absolut, Avant-Primo, Multi z oblasti nově budovaných komínů. Ze sanačních systémů jsou to systémy TechnoFix PRIMA1, TechnoFix 2000, TechnoStar ICS a TechnoFlex s použitím těsnění ve spojích vložek a systémy Keranova a ProGasFlex.